Meteen naar de inhoud
Home » Herstelcoaching

Herstelcoaching

Herstelcoaching door Marleen Keij

Niet objectiveerbare klachten (NOK) zijn binnen de letselschadewereld eerder regel dan uitzondering. Denk aan hoofdpijn, concentratieverlies, vermoeidheid, een korte spanningsboog of uitval van lichamelijk functies. Bij dit soort letsel, dat vaak niet concreet aanwijsbaar is, is herstelcoaching zeer geschikt.

 

Geestelijk en lichamelijk herstel

Als herstelcoach bij letselschade ben ik expert in zowel sociaal, emotioneel als geestelijk herstel. Omdat deze gebieden in nauwe relatie staan tot het lichaam, kan mijn coaching in veel gevallen ook bijdragen aan herstel van lichamelijk letsel. Waar nodig kan het de betrokkene helpen een nieuwe invulling te geven aan het leven.

Samen met betrokkene breng ik in kaart wat er op sociaal en emotioneel vlak aan de hand is. We gaan op zoek naar manieren om betrokkene in beweging te krijgen, het trauma te verwerken en uiteindelijk de zelfredzaamheid te vergroten. Herstelcoaching is voor slachtoffers, partners of gezinsleden van slachtoffers.

Posttraumatische groei (sterker door ellende)

Het uitgangspunt bij mijn herstelcoachtraject is posttraumatische groei (PTG), de wetenschap dat iemand sterker kan worden van ellende. Om dat te bereiken, ga ik met betrokkene de diepte in. Daarbij kijk ik naar het totale plaatje, van klachten tot krachten. Het is een pittig, maar waardevol proces.

De coachgesprekken gaan over het nu, maar ook over het verleden en de toekomst. Wie is  betrokkene, welk gedrag laat deze zien en welke gedachten en gevoelens zitten daaronder? Ik help  betrokkene het eigen gedrag te herkennen, erkennen en hanteren. Met als doel het leven weer als zinvol en waardevol te ervaren en zelf de regie erover (terug) te nemen.

Maatwerk: de stappen van herstelcoaching

Elk traject is maatwerk. Samen met betrokkene maken we een plan van aanpak dat past bij betrokkene en de situatie. Daarbij focus ik samen met betrokkene op inzicht, verwerken en groei. Een herstelcoachtraject bestaat uit deze stappen:

  1. Kennismaken. Betrokkene(n) en ik maken kennis. In 2 á 3 gesprekken onderzoeken we of herstelcoaching aansluit bij het hersteltraject. In afstemming met betrokkene, maken we een plan van aanpak.
  2. Coachtraject. Wanneer betrokkene zich committeert aan het plan van aanpak, gaan we in meerdere sessies op zoek naar zijn/ haar motivatie, drijfveren, kwaliteiten en valkuilen.
  3. Voortgang. Hiervoor maak ik een voortgangsrapportage.
  4. Afronding. Aan het einde van het traject maak ik een eindrapportage.

Je hoeft het niet alleen te doen!

Jij bent slachtoffer geworden van een nare situatie. Dat kan flink invloed hebben op hoe je je voelt! Je leven staat op zijn kop en misschien heb je geen idee hoe het verder moet met jou, jouw gezin, jouw werk of de financiële situatie waarin je verkeert.

Hoe ga je om met wat er aan de hand is, wat kun je nog wel en hoe gaat je toekomst eruit zien? Ik help jou, en eventueel ook jouw gezinsleden, de situatie te verwerken, stappen te zetten en jouw leven weer op de rails te krijgen.

Mijn ervaring is dat letselschadeslachtoffers met hulp van herstelcoaching sneller en beter herstellen of een nieuwe invulling leren geven aan het leven. Het verandert niet wat er is gebeurd en de ellende blijft ellendig. Laten we dat niet bagatelliseren. Maar er zijn ook kansen en mogelijkheden. Er is een toekomst!

Jouw verhaal staat centraal

In het herstelcoachtraject staan jij en jouw verhaal centraal. Jij bepaalt waarover we praten. Stapje voor stapje, met vallen en opstaan, gaan we samen op weg naar jouw nieuwe toekomst. In een notendop doen we dit:

  • We kijken samen naar wat er aan de hand is.
  • We gaan aan het werk om de ellende te verteren.
  • We onderzoeken de relatie tussen de klachten, jouw krachten en de herstelmogelijkheden.
  • We doorlopen samen het proces van posttraumatische groei, om zo uiteindelijk sterker in je schoenen te komen staan.
  • We bespreken wat jij echt wilt bereiken en belangrijk vindt in het leven en onderzoeken de mogelijkheden om daar te komen.
  • We werken vanuit veiligheid, vertrouwen en verbinding.

De focus ligt steeds op jouw hersteltraject, gericht op de toekomst. We maken samen een plan van aanpak, waarin uitdagende, reële en haalbare stappen staan. Jij gaat daarmee aan de slag, jij bent aan zet. Maar: je hoeft het niet alleen te doen. Ik ondersteun je er graag bij!