Ga naar de inhoud
Home » Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Keij Herstelcoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy statement. Als je ervoor kiest om mij vrijwillig informatie te verschaffen, bijvoorbeeld via de website www.keijherstelcoaching.nl, zal ik deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacyreglement van Keij Herstelcoaching.Iedere dag zet ik me in om je te ondersteunen tijdens je zoektocht naar een nieuwe uitdaging en het werken aan het in kaart brengen van je coachvraag.

Ik verzamel jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op de website www.keijherstelcoaching.nl. Ook kan ik gegevens van jou verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerd contact. In dat geval zal ik je benaderen of je interesse hebt in een van mijn aangeboden diensten op het gebied van coaching, conform mijn voorwaarden en met inachtneming.

Heb je geen interesse dan verwerk ik deze relevante gegevens van jou om jouw wens niet door Keij Herstelcoaching opnieuw benaderd te worden.

Ik vind ethiek en je privacy heel belangrijk. Deze persoonlijke gegevens beschermt Keij Herstelcoaching daarom ook goed. Keij Herstelcoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres(sen) en telefoonnummers
  • Geslacht

MET WELK DOEL VERWERKT KEIJ CONSULTANCY JE PERSOONSGEGEVENS?

Keij Herstelcoaching vindt het belangrijk transparant te zijn. Hieronder wordt weergeven met welk doel en op basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk.
Keij Herstelcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen aan de hand van coaching, coaching hulpvraag en of training
  • Keij Herstelcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Ik wil benadrukken dat Keij Herstelcoaching nooit cliënten voordraagt of aan derden verkoopt zonder toestemming van de cliënt.
In overleg met een cliënt wordt afgestemd welke informatie ik over je mag delen met derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN LATEN VERWIJDEREN.

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heb je recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in de trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keij Herstelcoaching en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Keij Herstelcoaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb geborgen in het computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING EN OF GEGEVENSOVERDRAGING.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar: info@keijherstelcoaching.nl. Binnen 3 weken ontvang je een reactie van mij.

Meer informatie over hoe Keij Herstelcoaching omgaat met uw persoonlijke gegevens kunt je terugvinden in het privacyreglement.
Heb je een vraag mail dan naar: info@keijherstelcoaching.nl of bel 06-38191938.

PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Keij Herstelcoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregels om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@keijherstelcoaching.nl

Marleen Keij
Keij Herstelcoaching